Uitnodiging en agenda voor de raadscommissievergadering van maandag 9 december aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 9 december 2019 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer S. Bonthuis
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening
02. Mededelingen vanuit het college
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 4 november 2019
06. Voorstel inzake belastingverordeningen gemeente Ameland 2020
07. Voorstel inzake 5e wijziging Begroting 2019
08. Voorstel inzake aankoop Reeweg 3 (de Kronkel) te Ballum
09. Voorstel inzake ambtswoning te Nes
10. Voorstel inzake verlenen krediet uitvoeringsregeling subsidie voor activiteiten van toeristische jeugdgroepen
11. Voorstel inzake verlenen krediet herinrichting Jachthaven te Nes
12. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "de Waddeneilanden
13. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl.

U kunt de app van iBabs downloaden via de app store.