Uitnodiging en agenda voor de Raadscommissievergadering van maandag 8 juni 2020

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 8 juni 2020 te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : Gemeentehuis, Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer S. Bonthuis
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening 
02. Mededelingen
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje aan het College van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst raadscommissievergadering 11 mei 2020
06. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan Oranjeweg 42 - 42b te Hollum
07. Voorstel inzake krediet plaatsing en overname ondergrondse containers
08. Voorstel inzake Jaarverslag gemeente Ameland 2019
09. Voorstel inzake conceptbegroting 2021 (inclusief meerjarenraming) en jaarrekening 2019 Hus en Hiem
10. Voorstel inzake conceptbegroting FUMO 2021
11. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "de Waddeneilanden"
12. Sluiting
12. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "de Waddeneilanden"

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Ameland/298f22ef-3106-4576-a263-b950569ea045 naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl