Uitnodiging en agenda voor de raadscommissievergadering van maandag 7 september 2020

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 7 september 2020 te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : Gemeentehuis, Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer S. Bonthuis
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening 
02. Mededelingen
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Voorstel inzake ''Kadernota gemeente Ameland 2020, inclusief Begrotingswijzigingen 2020''
05. Voorstel inzake onderzoek Rekenkamercommissie de Waddeneilanden inzake ''Samenwerkingsverbanden''
06. Voorstel inzake ''Verordening Rechtspositie Raad- en Commissieleden 2020''
07. Voorstel inzake ''Vergaderschema raad en commissie 2021''
08. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl