Uitnodiging en agenda voor de raadscommissievergadering van maandag 7 januari 2019

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 7 januari 2019 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer S. Bonthuis
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening
02. Mededelingen vanuit het college
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 10 december 2018
06. Voorstel verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning "bouw van een woning aan de Jan Jacobsweg te Hollum
07. Voorstel Wijzigen Plaatselijke Verordening gemeente Ameland 2018
08. Voorstel inzake verkoopvorm en transactieprotocol Eneco
09. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "De Waddeneilanden"
10. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl