Uitnodiging en agenda voor de raadscommissievergadering van maandag 7 februari 2022

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 7 februari 2022 te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland.

plaats : Gemeentehuis, Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer D. Metz
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening 
02. Mededelingen
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vaststellen besluitenlijst raadscommissie 10 januari 2022 
05. Toelichting stand van zaken project ''de Nieuwe Stelp''
06. Toelichting door de leden van de rekenkamercommissie de Waddeneilanden (RKC) op het rapport ''Onderzoek Sociaal Cultureel werk Ameland''
07. Voorstel inzake aanwijzen accountant openbaar basis- en voortgezet onderwijs voor de boekjaren 2022 tot en met 2025
08. Vragenhalfuurtje aan het College van B&W
09. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband de Waddeneilanden
10. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl