Uitnodiging en agenda voor de raadscommissievergadering van maandag 6 september 2021

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 6 september 2021 te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : Gemeentehuis, Ballum
aanvang : 20:00 uur
voorzitter : de heer J. Groenewold
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening 
02. Mededelingen
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje aan het College van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst raadscommissievergadering 5 juli 2021
06. Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een veldschuur aan de Slattendijksweg in Nes 
07. Voorstel inzake partiĆ«le herziening nota verblijfsrecreatie inzake bedrijfsmatige exploitatie en uitponden 
08. Voorstel inzake schoolzwemmen en zwemvaardigheid 
09. Voorstel inzake verlengen zittingstermijn voorzitter bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs gemeente Ameland 
10. Voorstel inzake Jaarverslag 2020 Openbaar Primair Onderwijs gemeente Ameland 
11. Voorstel inzake Jaarverslag 2020 Burgemeester Walda Scholengemeenschap
12. Voorstel inzake Meerjarenbegroting 2022-2026 Burgemeester Walda Scholengemeenschap
13. Voorstel inzake Kadernota 2021 gemeente Ameland en Begrotingswijzigingen 2021
14. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband de Waddeneilanden
15. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl