Uitnodiging en agenda voor de raadscommissievergadering van maandag 5 februari 2018

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 5 februari 2018 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer J. Groenewold
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening
02. Mededelingen vanuit het college
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 8 januari 2018
06. Voorstel vaststellen voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied
07. Voorstel wijzigen Gemeenschappelijke regeling "De Waddeneilanden 2018"
08. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "de Waddeneilanden
09. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl