Uitnodiging en agenda voor de raadscommissievergadering van maandag 4 juni aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 4 juni 2018 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer S. Bonthuis
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening
02. Mededelingen vanuit het college
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 7 mei 2018
06. Voorstel aanpassing verordening Jeugdhulp gemeente Ameland 2018
07. Voorstel actualiseren Participatieverordening en Verordening Individuele inkomenstoeslag 2018
08. Voorstel Nota Gezondheidsbeleid Friese Waddeneilanden 2018 - 2021
09. Voorstel Preventie-en handhavingsplan alcohol 2018 - 2021
10. Voorstel locatieonderzoek supermarkt Hollum
11. Voorstel wijzigen Bestemmingsplan Hollum toevoegen woning J. Jacobsweg (nazending)
12. Voorstel Jaarverslag gemeente Ameland 2017
13. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "de Waddeneilanden"
14. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl

Uitschrijven voor nieuwsbrief

Op 25 mei 2018 treedt de AVG in werking, vandaar onze vraag: Wilt u deze nieuwsbrief van de gemeente Ameland blijven ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Dan kunt u dit doen met behulp van uw inloggegevens op onze website. Heeft u uw inloggegevens niet bij de hand? Dan kunt u een mail sturen naar info@ameland.nl waarin u aangeeft dat u zich wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief.