Uitnodiging en agenda voor de raadscommissievergadering van maandag 4 juli 2022

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 4 juli 2022 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland.

plaats : Gemeentehuis, Ballum
aanvang : 19:30 uur 
voorzitter : de heer D.F. Metz
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening 
02. Mededelingen
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje aan het College van B&W 
05. Vaststellen besluitenlijst raadscommissie 13 juni 2022
06. Voorstel inzake vaststellen ''Aanwijzingsbesluit adviesrecht gemeenteraad en verplichte participatie bij afwijking van het omgevingsplan''
07. Voorstel inzake vaststellen Nota Gezondheidsbeleid de Friese Waddeneilanden 2022-2026 
08. Voorstel inzake Preventie- en handhavingsplan Alcoholbeleid 2022-2026 gemeente Ameland
09. Voorstel inzake verstrekken krediet voor renoveren loods Buitendienst Ballum
10. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband de Waddeneilanden
11. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl