Uitnodiging en agenda voor de raadscommissievergadering van maandag 3 april 2017

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 3 april 2017 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer D.G. Brouwer
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening
02. Mededelingen vanuit het college
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 6 maart 2017
06. Voorstel aanvraag nieuw bestemmingsplan t.b.v. een hoveniersbedrijf met bedrijfswoning aan de Westerekers te Buren
07. Voorstel algemene voorziening Hulp bij Huishouden (HH)
08. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "de Waddeneilanden"
09. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl