Uitnodiging en agenda voor de raadscommissievergadering van maandag 14 augustus aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 14 augustus 2017 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer A. Tuil (plv)
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening
02. Mededelingen vanuit het college
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 12 juni 2017
06. Voorstel inzake verzoek wijziging bestemmingsplan ten behoeve van een Welnessresort, Molenweg 18 te Nes
07. Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning realisatie bedrijfswoning bij zoogkoeienstal Smitteweg 5b te Ballum
08. Voorstel inzake beleidsnotitie bedrijfswoningen en personeelshuisvesting
09. Voorstel inzake Voorjaarsnota 2017
10. Voorstel inzake 1e Begrotingswijziging 2017
11. Voorstel inzake verordening voorziening Huisvesting Onderwijs
12. Voorstel inzake Archiefverslag 2016
13. Memo onderzoek toekomstscenario's Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland (GWA)
14. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "de Waddeneilanden"
15. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl