Uitnodiging en agenda voor de raadscommissievergadering van maandag 13 juni 2022

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 13 juni 2022 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland.

plaats : Gemeentehuis, Ballum
aanvang : 19:30 uur 
voorzitter : de heer D.F. Metz
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening 
02. Mededelingen
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje aan het College van B&W 
05. Vaststellen besluitenlijst raadscommissie 9 mei 2022
06. Voorstel inzake vaststellen Bestemmingsplan ''Ballum Reeweg 1-5''
07. Voorstel inzake vaststellen Bestemmingsplan ''Vakantiepark-Boomhiemke''
08. Voorstel inzake Jaarstukken 2021 gemeente Ameland
09. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband de Waddeneilanden
10. Sluiting

 

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl