Uitnodiging en agenda voor de raadscommissievergadering van maandag 13 december 2021

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 13 december 2021 te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : Gemeentehuis, Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer D. Metz
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening 
02. Mededelingen
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje aan het College van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst raadscommissievergadering 1 november 2021
06. Voorstel inzake partiƫle herziening beleid agrotoerisme Nota ''Verblijfsrecreatief beleid gemeente Ameland''
07. Voorstel inzake Wijziging Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2020
08. Voorstel inzake Evaluatie en aanpassing Huisvestingsverordening gemeente Ameland 2019
09. Voorstel inzake Wijziging Financiƫle verordening gemeente Ameland 2020
10. Voorstel inzake Controleplan, Controleprotocol en Normenkader gemeente Ameland 
11. Voorstel inzake Nota Reserves en Voorzieningen gemeente Ameland 2021
12. Slotwijziging Begroting gemeente Ameland 2021
13. Vaststellen Verordeningen gemeentelijke belastingen gemeente Ameland 2022
14. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband de Waddeneilanden
15. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl