Uitnodiging en agenda voor de raadscommissievergadering van maandag 11 oktober 2021

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 11 oktober 2021 te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : Gemeentehuis, Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer D. Metz
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening 
02. Mededelingen
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje aan het College van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst raadscommissievergadering 6 september 2021
06. Voorstel inzake Modelkeuze toekomst vliegveld Ballum en verzoek voorbereidingskrediet  
07. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan woning Pastoor Scholtenweg te Buren
08. Voorstel inzake beschikbaar stellen van een krediet voor het vervangen van een zoutloods op de gemeentewerf
09. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband de Waddeneilanden
10. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl