Uitnodiging en agenda voor de raadscommissievergadering van maandag 10 januari 2022

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 10 januari 2022 te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland.

plaats : Gemeentehuis, Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer D. Metz
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening 
02. Mededelingen
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje aan het College van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst raadscommissievergadering 13 december 2021
06. Voorstel inzake Kaderbrief 2023-2026 Veiligheidsregio Fryslân
07. Voorstel inzake evaluatie Dekkingsplan 2.0 en oprichting landelijke stichting voor risicobeheer (Veiligheidsregio Fryslân)
08. Voorstel inzake aankoop van de Katteplas te Nes
09. Voorstel inzake het vaststellen van het ''Groenplan Ameland''
10. Voorstel inzake het Uitvoeringsprogramma van Programma de Waddeneilanden
11. Voorstel inzake Uitvoeringsprogramma 2021-2026 van de Agenda voor het Waddengebied 2050
12. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband de Waddeneilanden
13. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl