Uitnodiging en agenda voor de raadscommissievergadering van maandag 1 februari 2021

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 1 februari 2021 te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : Gemeentehuis, Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer D.F. Metz
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening 
02. Mededelingen
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje aan het College van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst raadscommissievergadering 11 januari 2021
06. Voorstel inzake Toekomstbestendige visie Welzijnswerk Ameland
07. Voorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling FUMO 
08. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband ''de Waddeneilanden''
09. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl