UItnodiging en agenda voor de raadscommissievergadering van 6 november 2017

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 6 november 2017 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer J. Groenewold
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening
02. Mededelingen vanuit het college
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 18 september 2017
06. Verordening Toeristenbelasting gemeente Ameland 2018
07. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "de Waddeneilanden"
08. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl