Uitnodiging en agenda voor de raadscommissievergadering van 16 april aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 16 april 2018 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer S. Bonthuis
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening
02. Mededelingen vanuit het college
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 5 maart 2018
06. Voorstel "vaststellen welstandseisen strand gerelateerde bebouwing"
07. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "de Waddeneilanden"
08. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl