Uitnodiging en agenda voor de raadscommissie Zorg van maandag 3 juni aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering Zorg op maandag 3 juni 2019 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : Na de reguliere commissievergadering
voorzitter : de heer S. Bonthuis
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening
02. Mededelingen vanuit het college op het gebied van het Sociaal Domein
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje van de commissie aan de wethouder Sociaal Domein
05. Vaststellen besluitenlijst commissie Sociaal Domein 18 maart 2019
06. Rapporten Taskforce Jeugd
07. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl