Uitnodiging en agenda voor de raadscommissie Zorg van maandag 18 maart aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering Zorg op maandag 18 maart 2019 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer S. Bonthuis
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening
02. Mededelingen vanuit het college op het gebied van het Sociaal Domein
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje van de commissie aan de wethouder Sociaal Domein
05. Vaststellen besluitenlijst commissie Sociaal Domein 22 januari 2018
06. Voorstel aanpassen verordening WMO 2019
07. Procesvoorstel startnotitie Welzijnswerk Ameland in Sociaal Domein
08. Memo inzake sluiting Ronald McDonald-huis Leeuwarden
09.

Ingekomen stukken (ter kennisgeving):

  • Waar staat je gemeente?
  • Resultaten client ervaring onderzoek WMO en Jeugdhulp 2017
10. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl