Uitnodiging en agenda voor de raadscommissie vergadering van maandag 6 juli 2020

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 6 juli 2020 te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : Gemeentehuis, Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer S. Bonthuis
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening 
02. Mededelingen
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje aan het College van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst raadscommissievergadering 8 juni 2020
06. Voorstel inzake Gronduitgifte gemeente Ameland
07. Voorstel inzake Grondexploitaties gemeente Ameland
08. Voorstel inzake vaststellen bestemmingplan woningbouw Smitteweg Ballum
09. Voorstel inzake vaststellen bestemmingplan woningbouw Paasduinweg/Duinlandsweg Buren
10. Voorstel inzake vaststellen bestemmingplan woningbouw Miedenweg Nes
11. Voorstel inzake vaststellen bestemmingplan woningbouw Binnendieken Nes
12. Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen bouw woning nabij Miedenweg 23 Nes
13. Voorstel inzake aanvullend voorbereidingskrediet proces nieuwbouw ouderenzorg (nazending)
14. Voorstel inzake concept-regioadvies Net op Zee
15. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "de Waddeneilanden"
16. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Ameland/6543a9d0-0244-4b3f-a6e5-c57d86a6b6b6  of ga naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl