Uitnodiging en agenda voor de raadscommissie Sociaal Domein op maandag 22 januari aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering Sociaal Domein op maandag 22 januari 2018 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer A. Tuil
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening
02. Mededelingen vanuit het college
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje van de commissie aan de wethouder Sociaal Domein
05. Vaststellen besluitenlijst commissie Sociaal Domein 20 november 2017
06. Voorstel actualiseren verordeningen; Afstemmingsverordening, Verordening individuele studietoeslag en de Verordening tegenprestatie
07. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl