Uitnodiging en agenda voor de extra raadsvergadering van maandag 8 oktober aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de extra raadsvergadering op maandag 8 oktober bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland. Deze vergadering zal na de raadscommissievergadering plaatsvinden.

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : na de commissievergadering
voorzitter : de heer G. van Klaveren
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Initiatiefvoorstel fracties AmelandEĆ©n en PvdA inzake krediet koperen kappen historische verlichting met LED
04. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl