Uitnodiging en agenda voor de extra raadsvergadering van maandag 14 mei aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 14 mei 2018 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer A. de Hoop
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Toelichting coalitieakkoord AmelandEén - PvdA
04. Onderzoek geloofsbrieven aspirant wethouders
05. Vaststellen benoembaarheid wethouders; vaststelling tijdsbestedingsnorm en ontslag wethouder IJnsen
05. a Stemming aspirant wethouder AmelandEén/PvdA: de heer J. Lodewijks
05. b Stemming aspirant wethouder AmelandEén: de heer T.E.F.W. Faber
05. c Vaststelling tijdsbestedingsnorm
05. d Ontslag wethouder IJnsen
06. Aanvaarding benoeming door wethouders
07. Beëdiging wethouders
08. Onderzoek geloofsbrief aspirant raadslid mw. H.A. Wansink
09. Beëdiging mw. H.A. Wansink tot raadslid
10. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl