Uitnodiging en agenda voor de extra raadsvergadering van maandag 11 november aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 11 november 2019 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer G. van Klaveren
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening
02. Vaststellen van de agenda
03. Vaststellen Programmabegroting gemeente Ameland 2020 - 2023
04. Besluitvorming eventuele hamerstukken uit commissie van 4 november 2019
05. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl