Uitnodiging en agenda voor de extra raadsvergadering van donderdag 20 juni aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de extra raadsvergadering op donderdag 20 juni 2019 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer G. van Klaveren
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Vaststellen van de agenda
03. Mededelingen
04. Profielschets burgemeester gemeente Ameland
04.a Toelichting door de voorzitter van de vertrouwenscommissie
04.b Vragen van de raad aan de vertrouwenscommissie
04.c Vragen van de Commissaris der Koning dhr. drs. A.A.M. Brok
04.d Vaststellen van de profielschets door de raad
04.e Aanbieden profielschets door voorzitter van de vertrouwenscommissie aan de Commissaris der  Koning
5. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl