Uitnodiging en agenda voor de extra raadsvergadering maandag 15 januari aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de extra raadsvergadering op maandag 15 januari 2018 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 21:00 uur
voorzitter : de heer A. de Hoop
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening 
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Vaststellen besluitenlijst extra raadsvergadering 8 januari 2018
04. Vaststellen wijziging Financieringsregeling Huisvesting ambtenaren 1997
05. Vervolg van de extra raadsvergadering 8 januari 2018
06. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl