Uitnodiging en agenda voor de extra raadsvergadering 8 november 2021

** De definitieve agenda en de ingekomen stukken zijn gepubliceerd en vanaf nu in te zien op de website via de koppeling of link onderaan deze mail. ** 

U bent van harte uitgenodigd om de extra raadsvergadering op maandag 8 november 2021 te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland,

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 20:00 uur
voorzitter : de heer L.P. Stoel
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 3 november 2021
04. Te bespreken brieven vanuit de ingekomen stukkenlijst
05. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 25 oktober 2021
06. Voorstel inzake Vaststellen Programmabegroting 2022-2025
07. Voorstel inzake Vaststellen Vergaderschema Raad en commissie 2022
08. Eventueel aanvullende voorstellen vanuit de commissie van 1 november jl.
09. Sluiting


De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl