Uitnodiging en agenda voor de extra raadsvergadering 4 juli 2022

U bent van harte uitgenodigd om de extra raadsvergadering op maandag 4 juli 2022 (aansluitend aan de raadscommissievergadering) bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : aansluitend raadsvergadering (19.30 uur)
voorzitter : de heer L.P. Stoel
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening
02. Definitief vaststellen van de agenda 
03. Coalitieakkoord AmelandEĆ©n en Algemeen Belang Ameland 2022 - 2026
04. Onderzoek geloofsbrieven aspirant wethouders
05. Vastellen benoembaarheid wethouders en vaststelling tijdsbestedingsnorm
05. a. Stemming aspirant wethouder : de heer T.E.F.W. Faber
05. b. Stemming aspirant wethouder : de heer P.J. IJnsen
05. c. Vaststelling tijdsbestedingsnorm  
05. d. Aanvaarding benoeming door wethouders
05. e. Beƫdiging wethouders
06. Sluiting


De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl