Uitnodiging en agenda voor de commissie Zorg van 3 februari aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering Zorg op maandag 3 februari 2020 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : Na de reguliere commissievergadering
voorzitter : de heer S. Bonthuis
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening
02. Mededelingen vanuit het college op het gebied van het Sociaal Domein
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vaststellen besluitenlijst commissie Zorg 9 december 2019
05. Voorstel inzake beleidsplan Integrale schuldhulpverlening
06. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl