Uitnodiging en agenda vergadering raadscommissie Sociaal Domein maandag 29 augustus 2016

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering Sociaal Domein op maandag 29 augustus 2016 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer A. Tuil
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening
02. Mededelingen vanuit het college
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje van de commissie aan de wethouder Sociaal Domein
05. Vaststellen besluitenlijst commissie Sociaal Domein 23 mei 2016
06. Brieven VNG en Ministerie VWS inzake WMO-uitspraken, huishoudelijke hulp CRvB
07. Brief Kompas Right to Challenge
08. Ter kennisgeving;
Jaarverantwoording Sociaal Domein Fryslan 2015
Rapport onderzoek collectief vervoer Noordoost Friesland
Jaarverslag toezichtinformatie Kinderopvang
09. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl