Uitnodiging en agenda raadsvergadering van maandag 28 november

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 28 november 2016 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer A. de Hoop
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 18 november 2016
04. Vaststellen verslag raadsvergadering 31 oktober 2016
05. Verlenen krediet project "de Hagen" te Hollum
06. Verlenen krediet project "Reconstructie fietspaden Ameland"
07. Verlenen krediet aanpak dyslexie in het onderwijs
08. Wijzigen verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), onderdeel "Opvang en beschermd wonen"
09. Intrekken verordening "Winkeltijden Ameland 2012" en vast stellen verordening "Winkeltijden Ameland 2016"
10. Vaststellen verslag Openbaar Primair Onderwijs (OPO) Ameland 2015
11. Verlenen voorbereidingskrediet Revitalisatie dorpscentrum Nes
12. Verlenen krediet Herinrichting Veerdam
13. Vaststellen Centrumregeling
14. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl