Uitnodiging en agenda raadsvergadering van maandag 26 juni aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 26 juni 2017 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer A. de Hoop
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 15 juni 2017
04. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 30 mei 2017
05. Voorstel bestemmingsplan op aanvraag voor het toevoegen van een woning op de percelen op en naast het parkeerterrein Jan Jacobsweg Hollum
06. Voorstel en verlenen krediet strekdam oostzijde jachthaven Nes
07. Voorstel Jaarstukken gemeente Ameland 2016
08. Voorstel Begroting de Waddeneilanden 2018
09. Voorstel wijziging Centrumregeling SDF (Sociaal Domein Fryslan)
10. Voorstel verlenen krediet parkeerterrein Roosdunen
11. Voorstel verlenen krediet uitrol hybride warmtepompen
12. Voorstel Jaarstukken 2016 en begroting 2018 Veiligheidsregio Fryslan
13. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl