Uitnodiging en agenda raadsvergadering van dinsdag 30 mei aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op dinsdag 30 mei 2017 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland. De eerder aangekondigde raadsvergadering van 29 mei a.s. komt hiermee te vervallen.

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer A. de Hoop
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 17 mei 2017
04. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 24 april 2017
04a. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 8 mei 2017
05. Verlenen krediet nieuwbouw 6 huurwoningen
06. Verlenen krediet parkeerterrein "Roosdunen"
07. Verlenen krediet verbouw "Ons Hol" (nazending)
08. Vaststellen bevindingen rapport Raeflex en instemmen conclusies college
09. Vaststellen ontwerpbegroting FUMO 2018
10. Toelichting coalitieakkoord Algemeen Belang Ameland - Ameland'82
11. Onderzoek geloofsbrieven aspirant wethouders
12. Stemming;
12.a Stemming aspirant wethouder Ameland '82 de heer P.A.G.M. Pot
12.b Stemming aspirant wethouder Algemeen Belang Ameland de heer P.J. IJnsen
13. Aanvaarding benoeming door wethouders
14. Be√ędiging wethouders
15. Verlenen ontslag wethouder L. van der Deen
16. Vaststellen tijdsbestedingsnorm wethouders P.J. IJnsen en P.A.G.M. Pot
17. Verlenen ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder P.A.G.M. Pot
18. Wijziging tafelschikking voor raad-en commissievergaderingen
19. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl