Uitnodiging en agenda raadsvergadering van 31 oktober aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 31 oktober 2016 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer A. de Hoop
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 20 oktober 2016
04. Vaststellen verslag raadsvergadering 26 september 2016
05. Vaststellen voorontwerp bestemmingsplan Recreatieterreinen Nes
06. Vaststellen Strandnota gemeente Ameland 2016
07. Bestemmingsplan op aanvraag voor het toevoegen van een woning op percelen op en naast het parkeerterrein Jan Jacobsweg te Hollum
08. Vaststellen Programmabegroting gemeente Ameland 2017 - 2020
09. Vaststellen Verordening Toeristenbelasting gemeente Ameland 2017 
10. Vaststellen Verordening Forensenbelasting gemeente Ameland 2017
11. Vaststellen ledenbrieven LOGA t.b.v. de griffie
12. Vaststellen vergaderschema raad en commissies 2017
13. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl