Uitnodiging en agenda raadsvergadering maandag 29 januari 2018 te Ballum

U bent van harte uitgenodigd om de extra raadsvergadering op maandag 29 januari 2018 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer A. de Hoop
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening 
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 17 januari 2018
04. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 18 december 2017
05. Vaststellen besluitenlijst extra raadsvergadering 15 januari 2018
06. Voorstel actualiseren verordeningen: Afstemmingsverordening, Verordening individuele studietoeslag en de Verordening tegenprestatie
07. Besluit ontslag wethouder P.A.G.M. Pot per 15 januari 2018
08. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl