Uitnodiging en agenda raadsvergadering maandag 29 augustus aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 29 augustus 2016 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : +/- 20:30 uur
voorzitter : de heer A. de Hoop
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 18 augustus 2016
04. Vaststellen verslag raadsvergadering 11 juli 2016
05. Instemmen met het onderzoek haalbaarheid alternatieve locatie stacaravans gemeente Ameland
06. Jaarverslag Burgemeester Walda Scholengemeenschap 2015
07. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl