Uitnodiging en agenda raadsvergadering 26 september aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 26 september 2016 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer A. de Hoop
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 15 september 2016
04. Vaststellen verslag raadsvergadering 29 augustus 2016
05. Instemmen met overdracht Veerdam te Nes
06. Vaststellen wijziging APV gemeente Ameland 2016
07. Vaststellen erfgoedverordening gemeente Ameland 2016
08. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl