Uitnodiging en agenda raadscommissievergadering van 5 september aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 5 september 2016 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer A. Tuil
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening
02. Mededelingen vanuit het college
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 15 augustus 2016
06. Overdracht veerdam te Nes
07. Voorstel aanpassen Algemeen Plaatselijke Verordening
08. Voorstel Erfgoedverordening gemeente Ameland 2016
09. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "de Waddeneilanden"
10. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl