Uitnodiging en agenda raadscommissie Sociaal Domein van 20 maart aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering Sociaal Domein op maandag 20 maart 2017 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer A. Tuil
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening
02. Mededelingen vanuit het college
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje van de commissie aan de wethouder Sociaal Domein
05. Vaststellen besluitenlijst commissie Sociaal Domein 21 november 2016
06. Voorstel "Notitie integraal Jeugdbeleid Ameland 2017-2020"
07. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl