Uitnodiging en agenda extra raadsvergadering op maandag 8 mei 2017

U bent van harte uitgenodigd om de extra raadsvergadering op maandag 8 mei 2017 bij te wonen in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland. De raadsvergadering start na afloop van de raadscommissievergadering.

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : ca. 20.30 uur
voorzitter : de heer A. de Hoop
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

Voorlopige agenda:

01. Opening
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Informatieproces vorming coalitie gemeente Ameland
04. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen, kunt u nu inzien op de website van de gemeente Ameland.