Uitnodiging en agenda extra Gemeenteraadsvergadering van 6 februari aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de extra raadsvergadering op maandag 6 februari 2017 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : na de commissievergadering
voorzitter : de heer A. de Hoop
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Vaststellen reparatie Bestemmingsplan de Hagen te Hollum
04. Verlenen krediet project de Hagen te Hollum
05. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl