Uitnodiging en agenda bijzondere raadsvergadering maandag 25 juni aanstaande.

U bent van harte uitgenodigd om de bijzondere raadsvergadering op maandag 25 juni 2018 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland.

De vergadering zal gehouden worden aansluitend aan de reguliere raadsvergadering.

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : aansluitend reguliere raadsvergadering
voorzitter : de heer P.J. IJnsen
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

Deze bijzondere raadsvergadering staat in het teken van afscheid van burgemeester Albert de Hoop

Agenda:

01. Opening 
02. Vaststellen van de agenda
03. Afscheid van de heer Albert de Hoop als burgemeester van Ameland en als voorzitter van de raad
04. Overhandiging cadeau namens de Raad en College
05. Afscheidswoord door de heer Albert de Hoop
06. Overhandiging ambtsketen aan de locoburgemeester de heer Theo Faber en overhandiging voorzittershamer aan de waarnemend voorzitter van de raad
07. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl