Uitnodiging en aangepaste agenda voor de extra Raadsvergadering van maandag 9 maart 2020

U bent van harte uitgenodigd om de extra raadsvergadering op maandag 9 maart 2020 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : aansluitend de Raadscommissievergadering
voorzitter : de heer L.P. Stoel
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

Voorlopige agenda

1. Opening
2. Definitief vaststellen van de agenda
3. Toelichting door de heer Jan Wibiër op het proces van coalitievorming
4. Coalitieakkoord  2020 -  2022 AmelandEén, VVD en Algemeen Belang Ameland
5. Onderzoek geloofsbrieven aspirant wethouders
6. Vaststellen benoembaarheid wethouders en vaststelling tijdsbestedingsnorm
a. Stemming aspirant wethouder:  de heer T.E.F.W. Faber
b. Stemming aspirant wethouder: de heer P.J.  IJnsen
c. Vaststelling tijdsbestedingsnorm
d. Aanvaarding benoeming door de wethouders
e. Beëdiging wethouders
7.

Sluiting

 

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl