Uitnodging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 28 mei aanstaande

In onze uitnodiging voor de raadsvergadering van 28 mei hebben wij een verkeerde datum vermeld. Onze excuses daarvoor. De raadsvergadering is op 28 mei.

Hierbij sturen wij u alsnog de juiste uitnodiging.

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 28 mei 2018 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer A. de Hoop
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 16 mei 2018
04. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 16 april 2018
05. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 23 april 2018
06. Be√ędigen schaduwfractielid voor de fractie VVD (I. de Vries) 
07. Voorstel Ouderenzorg Ameland
08. Voorstel aanpassen helikopterplatform vliegveld
09. Mogelijkheid tot het geven van een zienswijze t.a.v. de FUMO
10. Voorstel tot het vaststellen van de meerjarenbegroting Openbaar Primair Onderwijs Ameland 2018-2022
11. Voorstel benoemen voorzitter, herbenoeming leden en vaststellen aangepaste verordening van de Rekenkamercommissie de Waddeneilanden
12. Benoemen leden voor de Auditcommissie en de werkgeverscommissie Griffier
13. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl