Gemeente Info 9 oktober 2019

Extra openbare raadsvergadering op 14 oktober

U bent van harte welkom bij de extra openbare raadsvergadering op maandag 14 oktober om 20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. De vergadering kunt u ook rechtstreeks beluisteren via de LOA. De agenda en de stukken voor deze vergadering vindt u in het raadsinformatiesysteem op www.ameland.nl.

Inloopavond raadsfracties op 16 oktober

Woensdag 16 oktober bent u van harte welkom bij de inloopavond van de fracties. Alle fracties van de politieke partijen van de gemeente Ameland zijn aanwezig. Wilt u één of meerdere fracties spreken? Dan kunt u tot uiterlijk dinsdag 15 oktober een afspraak maken bij de griffier via jmetz@ameland.nl of telefoonnummer (0519) 555 555.

Rectificatie: Huisvestingsverordening gaat in op 1 december

Bij de bekendmaking van de vaststelling van de nieuwe huisvestingsverordening op de Gemeente Info van 9 oktober 2019 staat als ingangsdatum 10 oktober. De nieuwe verordening treedt echter in werking op 1 december.

Gemeente Info in bijlage

De Gemeente Info van 9 oktober 2019 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.