Gemeente Info 9 december 2020

Openbare raadsvergadering op 14 december

Op maandag 14 december vindt om 19.30 uur een openbare raadsvergadering plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering vindt zonder publiek plaats. Pers is welkom. De raadsvergadering kunt u rechtstreeks volgen via de LOA. Indien wordt besloten om de raadsvergadering via een livestream te houden, dan vermelden wij dit op de website van de gemeente Ameland. 

Agenda en vergaderstukken 14 december 2020

De agenda kan wijzigen na de raadscommissievergadering van 7 december 2020. Wij verzoeken u www.ameland.nl te raadplegen voor de stand van zaken. 

Inloopavond raadsfracties op 20 januari

De inloopavond van 20 januari 2021 komt te vervallen. Wilt u iets onder de aandacht van de raadsfracties brengen? Dan kunt u contact opnemen met de griffier via jmetz@ameland.nl of telefonisch (0519) 555 555.

Gemeente Info 9 december 2020

De Gemeente Info van 9 december 2020 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.