Gemeente Info 8 februari 2017

Inloopavond raadsfracties op 1 maart

Vanwege de informatiebijeenkomst over het revitalisatieplan van dorpscentrum Nes op woensdag 15 februari en de verkiezingen voor de Tweede Kamer op woensdag 15 maart gaan de inloopavonden op genoemde data niet door. Beide inloopavonden zijn verplaatst naar woensdag 1 maart. Tijdens de inloopavond op woensdag 1 maart bent u om 19.30 uur van harte welkom in het gemeentehuis.

Informatiebijeenkomst dorpscentrum Nes

Na Hollum, Ballum en Buren is het centrum van Nes nu toe aan een opfrissing. Met het plan ┬┤Revitalisatie omgevingskwaliteit dorpscentrum Nes Ameland┬┤ willen we de kwaliteit van de openbare ruimte in het centrum van Nes behouden en vergroten, met behulp van een duurzame en aantrekkelijke inrichting die voor iedere gewenste doelgroep toegankelijk en bruikbaar is. De inbreng van inwoners, ondernemers, dorpsbelang, verenigingen en andere betrokkenen is van groot belang om tot een goed plan voor de revitalisatie van het dorpscentrum van Nes te komen. Graag wisselen we met u hierover van gedachten tijdens een informatiebijeenkomst op woensdag 15 februari om 20.00 uur in de Burgemeester Walda School in Nes. Belangstellenden zijn van harte welkom!

Gemeente Info in de bijlage

De Gemeente info van 8 februari 2017 vindt u in de bijlage.

Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader