Gemeente Info 7 oktober 2020

Openbare raadscommissievergadering op 12 oktober

Op maandag 12 oktober is er een openbare raadscommissievergadering om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. De actuele agenda en de vergaderstukken vindt u in het raadsinformatiesysteem. Deze vergadering vindt vanwege de coronarichtlijnen zonder publiek plaats, maar is wel rechtstreeks te beluisteren via de LOA. Mocht deze vergadering alsnog digitaal via de livestream worden gehouden, dan vermelden we dit op www.ameland.nl

Toelichting op evenementenvergunning

Op de Gemeente Info van deze week staat vermeld dat er een evenementenvergunning is verleend voor het evenement Tussen Slik en Zand. Deze vergunning is verleend waarbij de op dat moment geldende noodverordening COVID-19 van kracht was. Na vergunningverlening is er inmiddels een nieuwe noodverordening van kracht. Dit betekent dat er opnieuw een toetsingsmoment gaat plaatsvinden, met inachtneming van de op dat moment geldende noodverordening.

Gemeente Info 7 oktober 2020

De Gemeente Info van 7 oktober 2020 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.