Gemeente Info 6 juni 2018

Inloopavond raadsfracties

Woensdag 13 juni tussen 19.30 en 21.00 uur bent u van harte welkom op de inloopavond van de fracties. U kunt zich van 19.30 tot 19.45 uur melden. Alle fracties van de politieke partijen van de gemeente Ameland zijn aanwezig.

Gewijzigde dienstverlening gemeentehuis op 11 juni

Op maandag 11 juni is het gemeentehuis gesloten. Op deze dag kunt u de gemeente alleen telefonisch bereiken via telefoonnummer (0519) 555 555.

Handhaven gestalde (brom)fietsen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beleidsregel ‘Handhavend optreden tegen (brom)fietswrakken, wees(brom)fietsen en buiten de fietsenstalling geplaatste (brom)fietsen’ vastgesteld. Om te voorkomen dat er fietswrakken en weesfietsen in de fietsenstalling op de veerdam worden geplaatst, heeft het college van burgemeester en wethouders tevens een aanwijzingsbesluit genomen om hierop te kunnen handhaven. Indien nodig worden (brom)fietsen die lange tijd niet worden gebruikt, verwijderd. Ook onderzoeken we of er buiten de piekmomenten voldoende plek is voor dagelijks gebruik van de fietsenstalling. Bekijk hier de beleidsregel.

Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader